Logo

Jsem expert na to jak prodat sebe.

Ve svých seminářích využívám staré dobré metody, které jsou prověřené časem a fungují dnes úplně stejně jako dříve. Spolehlivost, pokora a zájem o zákazníka, jako člověka, jsou klíčové faktory úspěchu. Naučím vás, jak je úspěšně využívat.

Petr Starý

Volat Napsat

Zobrazit


Pokračujte
posunem doprava.

Jak pracuji? Kamera

Zobrazit další videa
Pustit podcast na:

Pracuji přímo v terénu

Pokud vedete tým obchodníků nebo svou vlastní firmu a nabízíte produkt nebo službu, půjdu s vámi rovnou do terénu za vašimi zákazníky. Společně zjistíme, co děláte dobře a co můžete dělat jinak a lépe. Výsledky uvidíte ihned. Uzavřeným obchodem a spokojeným zákazníkem.

Umět prodat sám sebe

V současné době je velká konkurence a zákazníci si mohou vybírat od koho koupí. Naučím vás, nebo vaše obchodníky, aby uměli prodat především sami sebe. V první fázi prodeje rozhodujete právě vy, svým přístupem a chováním, zda se zákazník rozhodne pro vás a následně pro to, co prodáváte. A já vás naučím, abyste se uměli prodat.

Projevit zájem o zákazníka

Největší úskalí je, když se obchodník zaměřuje pouze na to, jak prodat a vydělat co nejrychleji. Málokdo si může říct, že skutečně projevil zájem o svého zákazníka. Naučím vás, jak to dělat jinak a sami poznáte přínos tohoto přístupu.

Jaký jsem?

Každý si s sebou životem neseme svůj příběh. Kdy jsme se poprvé postavili na nohy, jaké bylo naše první slovo. Později do knihy našich životů přibyly první lásky, získané vzdělání, pracovní zkušenosti a první obchodní úspěchy, které se obvykle vypisují na tomto místě. Ano, prodával jsem produkty, služby, vedl týmy obchodníků, přesvědčoval, argumentoval a bojoval za dobrou věc. Při tom všem jsem ale sledoval, jak se svět obchodu mění. Jiné jsou produkty i služby, ovšem především jsme jiní my, zákazníci. Už nemáme potřeby, které by obchodníci neuspokojovali. Všeho je dostatek, konkurence je obrovská a prodejci se snaží najít cesty, finty, přístupy, ale i podfuky, jak se zákazníkovi zalíbit.

A zde teprve začíná současná kapitola mého příběhu. Jsem Starý, a tak se prostě a jednoduše držím starých dobrých zvyků. Slušnost. Čestnost. Spravedlnost. Pokora. To jsou ony. Také věřím, že méně je více. Učím, že jít přímo a nekličkovat se vyplatí. A nepochybuji o tom, že zákazník ocení upřímné jednání. Těmito způsoby vedu obchodníky a všechny své klienty, kteří se chtějí naučit, jak úspěšně prodávat. A že „Starý“ způsob funguje, potvrzují nejen stovky let historie, ale i moji klienti, jejich spokojení zákazníci a uzavřené obchody.

Podpis Petra Starého

LinkedIn


Sebeúcta

Umění prodat službu nebo produkt začíná u každého z nás tím, že umíme prodat sami sebe. Své schopnosti, znalosti, chování a svou osobní hodnotu. Té je třeba si být vědom a neustále ji podporovat. Posilovat vztah sám k sobě a k tomu, čeho si na sobě vážím a o co se v sobě mohu opřít.


Věřím v sebe

Podaří se to, čemu věříme, že se podaří. Zákazníci na nás poznají, zda věříme tomu, co prodáváme. Tím se otvírá jejich důvěra v nás. I uvědomování si svých silných stránek a schopností, vyžaduje pravidelný mentální trénink. Uvědomění si svého JÁ, vede k úspěšnému přesvědčení svého okolí.


Pokora

Cenná vlastnost při úspěšném obchodu. Umění přiznat své chyby, nedostatky, neznalosti, svou nedokonalost. Pokora nám dovolí se z našich chyb učit. Neopakovat stejné chyby a netlačit na druhé. Pokora je schopnost nadhledu a vidění vyššího smyslu našich činů.


Fantazie

Jediná cesta pryč ze stereotypu. Dětská vlastnost vidět věci, jak bychom si je přáli uskutečnit. Při prodeji a komunikaci se zákazníkem je třeba fantazie k tomu, abychom prodali své nadšení pro věc. Pro to, co děláme a jak to děláme.


Spolehlivost

Nejde o to jen umět přijít a odejít ve správný čas a dodržet, co jsem slíbil. Je třeba si umět nastavovat cíle a úkoly, které můžeme spolehlivě splnit. A to bez ohledu na to, zda jsou druzí spolehliví vůči nám. Sami za sebe musíme mít přesvědčení o své spolehlivosti.


Vášeň

Nedílná součást fantazie a důvěry v sebe. Pozitivní energie, která nás pohání kupředu. Nadšení a odhodlání pro cokoliv se rozhodneme udělat. Prodat, zaujmout zákazníka, vyjednat férové podmínky, umět se rychle rozhodnout. Podpora pozitivní energie nasměrovaná pro „dokážu to!”

Mé reference

Kontakt

Volat (+420) 777 761 159

Napsat petr.stary@pst.cz

Setkat se Sedlčanská 1102/8, Praha 4